Los Mejores Restaurantes en Santiago

Restaurantes Santiago - Restaurantes Santiago

Hospitales en Panama Hoteles Panama Cata de Vinos Panama medicos y enfermeras panama
Tiesības uz kvalitatīviem un pieejamiem medikamentiem
Par asociāciju
Aktualitātes
Patentbrīvie medikamenti
Pacientu tiesības
Normatīvie akti
Biedriem
 
Mērķi un darbības virzieni
Biedri
Valde
Ētika un atklātība
Kontakti
 
Mērķi

LPMA darbības mērķis ir veicināt patentbrīvo medikamentu izplatību Latvijā, sekmējot farmācijas nozares un farmāciju reglamentējošās likumdošanas attīstību, izmaksu efektīvu zāļu pielietošanu praksē nolūkā uzlabot medikamentu pieejamību un iedzīvotājiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, kā arī sabiedrības veselību kopumā.

Galvenie LPMA darbības virzieni

• Veicināt kvalitatīvu un izmaksu efektīvu zāļu izmantošanu un labāku veselības aprūpes pieejamību

• Veicināt sabiedrības izpratni par patentbrīvajiem un savstarpēji aizvietojamiem medikamentiem

• Attīstīt sadarbību starp patentbrīvo medikamentu ražotājiem, veselības aprūpes profesionāļiem, valstiskām un nevalstiskām institūcijām, veidojot sabalansētu un organizētu zāļu tirgu

• Veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu ar zinātniskām un sabiedriskām organizācijām, kas darbojas zāļu ražošanas un veselības aprūpes jomā

• Nodrošināt viedokļu un informācijas apmaiņu, savstarpēji godīgu konkurenci, sadarbību un ētikas principu ievērošanu starp ražotājiem, ārstiem un farmaceitiem
Viltoto zāļu direktīva (FMD)
Partneri :
Medicines For Europe, Generic Medicines Group
Veselības ministrija
Zāļu valsts aģentūra
Nacionālais veselības dienests
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Farmaceitu biedrība
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija, adrese: Hanzas iela 4 - 55, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: + (371) 27 829 001, e-pasts: lpma@lpma.lv