Ētikas komisija

Zāļu Reklamēšanas Ētikas komisijas sastāvs:

Inta Saprovska, komisijas priekšsēdētāja

Simona Bērziņa, komisijas locekle

Evita Jaunzeme, komisijas locekle

Zane Blankenfelde, komisijas locekle

Andris Austrums, komisijas loceklis

Elīna Spēlmane, komisijas loceklis

Gastons Neimanis, komisijas loceklis

E-pasta adrese iesniegumu, sūdzību un jautājumu iesniegšanai Ētikas komisijai: etika@lpma.lv