ATBALSTS PACIENTU ORGANIZĀCIJĀM 2015. GADĀ

Informācija par LPMA biedru pacientu organizācijām sniegto finansiālo/nefinasiālo atbalstu 2015. gadā un pacientu organizāciju sniegtajiem līgumpakalpojumiem LPMA biedriem 2015. gadā:

SIA "Berlin - Chemie / Menarini Baltic"   –   atbalsts nav sniegts

"Egis Pharmaceuticals Private Limited Company" pārstāvniecība    –   atbalsts nav sniegts

SIA "GL Pharma Rīga"   –   atbalsts nav sniegts

SIA "KRKA Latvija"   –   atbalsts nav sniegts

"Sandoz Pharmaceuticals d.d." pārstāvniecība Latvijā   –   atbalsts nav sniegts

Informācija publicēta, pamatojoties uz Zāļu Reklamēšanas Prakses Ētikas kodeksa 19.05. punktu.