Mērķi un darbības virzieni

LPMA darbības mērķis ir veicināt patentbrīvo medikamentu izplatību Latvijā, sekmējot farmācijas nozares un farmāciju reglamentējošās likumdošanas attīstību, izmaksu efektīvu zāļu pielietošanu praksē nolūkā uzlabot medikamentu pieejamību un iedzīvotājiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, kā arī sabiedrības veselību kopumā.

Galvenie LPMA darbības virzieni

• Veicināt kvalitatīvu un izmaksu efektīvu zāļu izmantošanu un labāku veselības aprūpes pieejamību

• Veicināt sabiedrības izpratni par patentbrīvajiem un savstarpēji aizvietojamiem medikamentiem

• Attīstīt sadarbību starp patentbrīvo medikamentu ražotājiem, veselības aprūpes profesionāļiem, valstiskām un nevalstiskām institūcijām, veidojot sabalansētu un organizētu zāļu tirgu

• Veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu ar zinātniskām un sabiedriskām organizācijām, kas darbojas zāļu ražošanas un veselības aprūpes jomā

• Nodrošināt viedokļu un informācijas apmaiņu, savstarpēji godīgu konkurenci, sadarbību un ētikas principu ievērošanu starp ražotājiem, ārstiem un farmaceitiem