Patentbrīvie medikamenti

Oriģinālmedikamentu ekvivalenti
Patentbrīvie medikamenti ir oriģinālo medikamentu ekvivalenti, kas var parādīties tirgū, tiklīdz ir beidzies patents oriģinālajiem preparātiem (parasti patentu izsniedz uz 20 gadiem). Šo medikamentu sastāvā ir tā pati aktīvā viela, kas ir oriģinālajos preparātos, tāpēc to terapeitiskā efektivitāte, piemērojot tādas pašas devas, ir ekvivalenta jeb līdzvērtīga kā oriģinālajiem medikamentiem - tie ir savstarpēji aizvietojami jeb bioekvivalenti.

Lai pierādītu, ka patentbrīvie medikamenti nodrošina tādu pašu terapeitisko efektu kā oriģinālie preparāti, ražotājiem ir jāveic tā sauktais bioekvivalences pētījums. Tikai tad, kad zinātniski ir pierādīta to bioekvivalence ar oriģinālajiem preparātiem, patentbrīvie medikamenti tiek reģistrēti un nonāk tirgū.

Patentbrīvo medikamentu tirgu reglamentē starptautiskie patentu likumi. Šo medikamentu nosaukums ir vai nu to patentbrīvais zinātniskais apzīmējums jeb vispārīgais nosaukums vai ražotāja piešķirtais nosaukums.

Kvalitatīvi medikamenti par pieejamu cenu
Patentbrīvie medikamenti atbilst tādām pašām kvalitātes, drošības un efektivitātes prasībām kā oriģinālie medikamenti un tiek ražoti pēc tikpat stingriem farmaceitiskajiem standartiem un Labas ražošanas prakses prasībām. Tajā pašā laikā patentbrīvo medikamentu cena parasti ir par 20% līdz 90 % zemāka kā oriģinālajiem medikamentiem. Tas izskaidrojams ar to, ka patenta aizsardzības laikā oriģinālie medikamenti jau vairākus gadus ir izmantoti pacientu ārstēšanā un pirms tam ar klīniskajiem pētījumiem ir pierādīts to drošums un efektivitāte, tāpēc patentbrīvo medikamentu ražotājiem vairs nav nepieciešams veikt atkārtotus klīniskos pētījumus to pašu aktīvo vielu saturošo medikamentu drošuma un efektivitātes pierādīšanai. Klīniskos pētījumus patentbrīvo medikamentu gadījumā aizstāj bioekvivaleces pētījumi, kas pierāda to identiskumu attiecīgajiem oriģinālajiemm preparātiem.

Patentbrīvo medikamentu izmantošana Eiropas Savienības valstīs ir plaši izplatīta, jo ļauj būtiski ietaupīt gan pacientu, gan valsts, gan arī apdrošināšanas kompāniju izmaksas, vienlaikus nodrošinot pacientiem tikpat efektīvu un kvalitatīvu ārstēšanu kā dārgākie oriģinālie preparāti. Saskaņā ar IMS Institute for Healthcare Informatics ziņojumu 2014. gadā patentbrīvo medikamentu pieejamība tirgū ļāva Eiropas Savienības valstu veselības aprūpes sistēmu un pacientu privātajos budžetos ietaupīt 100 miljardu eiro, nodrošinot pacientiem labāku medikamentu pieejamību, kā arī ļaujot ietaupīto naudu izmantot citām veselības aprūpes vajadzībām.

Ieguvums sabiedrībai
Pieejamība ir viens no svarīgākajiem ieguvumiem, ko sniedz patentbrīvie medikamenti - pieejamība kvalitatīviem medikamentiem un ārstēšanās pieejamība ikvienam iedzīvotājam. Šī iemesla dēļ patentbrīvo medikamentu lomu ikvienā veselības aprūpes sistēmā ir neaizvietojama.

Eiropas sabiedrība noveco un pilnīgi visu valstu veselības aprūpes budžetiem katru gadu, pieaugot medikamentu un ārstēšanas izmaksām, tiek uzlikts arvien lielāks slogs. Patentbrīvie medikamenti ir vērā ņemams risinājums šai situācijai, jo tas ir veids, kā iespējams nodrošināt tikpat kvalitatīvu ārstēšanu ar daudz zemākām izmaksām.

Milzīgais ietaupījums (100 miljrd. eiro 2014. gadā), ko katru gadu Eiropas Savienības valstu veselības aprūpes budžetiem nodrošina patentbrīvie medikamenti, ne tikai nodrošina pacientiem plašāku medikamentu pieejamību, bet arī ļauj ietaupīto naudu izmantot citām, t.sk. dārgākām, veselības aprūpes vajadzībām.

Ekonomiski pamatota farmaceitiskā aprūpe
Šobrīd patentbrīvie medikamenti sastāda nozīmīgu daļu no kopējā medikamentu nodrošinājuma Centrālajā un Austrumeiropā, kur tie veido līdz pat 70% no kopējā medikamentu piedāvājuma, bet tikai 30 % no to izmaksām. Līdz ar to patentbrīviem medikamentiem ir nozīmīga un arvien pieaugoša loma farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā, cenas un kvalitātes ziņā konkurējot ar oriģinālajiem preparātiem, tādejādi veicinot izmaksu efektīvu un lētāku preparātu un inovāciju ienākšanu tirgū. Šīs konkurences iespaidā mazinās arī pacientu un valstu veselības aprūpes sistēmu atkarība no lielajām multinacionālajām farmācijas firmām.

Attīstība un darbavietas
Patentbrīvo medikamentu nozares pienesumu tautsaimniecības attīstībai raksturo fakts, ka līdz pat 30% no patentbrīvo medikamentu realizācijas ienākumiem nonāk atpakaļ valsts ekonomikā kā investīcijas jaunu produktu izpētē un izstrādē. Pētnieciskajās laboratorijas un zāļu ražotnes nodrošina darbavietas ievērojamam skaitam nozares profesionāļu. Šobrīd Eiropā darbojas vairāk nekā 350 patentbrīvo medikamentu ražotnes, un tajās strādā vairāk nekā 160 tūkstoši cilvēku.

Ieguvumi no iespējām izmantot patentbrīvos medikamentus veselības aprūpē:
• samazinās cenas
• tiek stimulēta konkurence
• pieaug darbības lauks un naudas līdzekļi jaunu inovatīvu produktu radīšanai
• iespēja rasties jauniem uzņēmumiem, kas ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību