Fakti un skaitļi

2018_LV
1518776330
1518776431
1518776515

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars farmācijas tirgū Eiropas valstīs 2014. gadā

Avots: Value of Generic Medicines, IGES Study report for EGA, 5 Oct 2015

Patentbrīvo medikamentu īpatsvars pasaulē 2009. gadā

(brīvajā tirgū, tikai recepšu medikamentu tirgus, IMS Health dati)

Ekonomiskais ieguvums no patentbrīvo medikamentu izmantošanas Eiropā ir acīmredzams

Neizmanto iespējas maksāt mazāk

Kā līdzmaksājumu par dārgajām zālēm, kuras bija iespējams aizvietot ar lētākiem references medikamentiem, 2010. gadā pacienti samaksāja 9 miljonus latu.

Iegādājoties zāles aptiekā, katra paša ziņā ir tas, vai izvēlēties dārgākos oriģinālmedikamentus vai lētākus, valsts kompensējamo zāļu sarastā iekļautus to ekvivalentus. Šo izvēli nosaka cilvēka finansiālās iespējas un citi personiski apsvērumi. Nozīmīga loma ir arī farmaceitam, kura pienākums ir informēt par lētākiem pieejamiem ekvivalentiem preparātiem, kā arī sabiedrības izglītošanai un informācijas pieejamībai.

Saskaņā ar Veselības norēķinu centra datiem, no visām 2008. gadā izrakstītām receptēm, pret kurām izsniegtas zāles, tikai 11% gadījumu bijusi atzīme par to, ka attiecīgās zāles nav atļauts aizvietot - tātad 89% gadījumos tas ir bijis pieļaujams. Tajā pašā laikā tikai 1,6% gadījumos aptiekās receptēs norādīto zāļu vietā izsniegtas citas ekvivalentas zāles. Tā rezultātā 2008. gadā pacienti līdzmaksājumos par kompensējamajām zālēm pārmaksājuši 6,4 milj. Ls, 2009. gadā vairāk kā 7,5 milj. Ls, bet 2010. gadā 9 184 407 Ls.

Saistība starp valsts atbalsta politiku patentbrīvo medikamentu izmantošanas veicināšanai un patentbrīvo medikamentu īpatsvaru tirgū ES dalībvalstīs 2007. gadā

(ar zilo - valsts atbalsta patentbrīvo medikamentu izmantošanu, ar dzelteno - atbalsta politika netiek realizēta)

Kam ir noteicošā loma zāļu izvēlē? Kā tas ietekmē patentbrīvo medikamentu īpatsvaru tirgū ES dalībvalstīs (2007)