Par asociāciju

Asociācijas mērķis un virzieni


LPMA darbības mērķis ir veicināt patentbrīvo medikamentu izplatību Latvijā, sekmējot farmācijas nozares un farmāciju reglamentējošās likumdošanas attīstību, izmaksu efektīvu zāļu pielietošanu praksē nolūkā uzlabot medikamentu pieejamību un iedzīvotājiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, kā arī sabiedrības veselību kopumā.

icon-round-Asset 1

Veicināt kvalitatīvu un izmaksu efektīvu zāļu izmantošanu un labāku veselības aprūpes pieejamību

icon-round-Asset 2

Veicināt sabiedrības izpratni par patentbrīvajiem un savstarpēji aizvietojamiem medikamentiem

icon-round-Asset 3

Attīstīt sadarbību starp patentbrīvo medikamentu ražotājiem, veselības aprūpes profesionāļiem, valstiskām un nevalstiskām institūcijām, veidojot sabalansētu un organizētu zāļu tirgu

icon-round-Asset 5

Veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu ar zinātniskām un sabiedriskām organizācijām, kas darbojas zāļu ražošanas un veselības aprūpes jomā

icon-round-Asset 6

Nodrošināt viedokļu un informācijas apmaiņu, savstarpēji godīgu konkurenci, sadarbību un ētikas principu ievērošanu starp ražotājiem, ārstiem un farmaceitiem

Biedri


Valde


EGILS EINĀRS JURŠEVICS
LPMA valdes priekšsēdētājs
JĀNIS DOBELIS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
JĀNIS ADAMS
Valdes loceklis
RITA CAICA
Valdes locekle
EVITA JAUNZEME
Valdes locekle