ATBALSTS PACIENTU ORGANIZĀCIJĀM 2020. GADĀ

Saskaņā ar 2020. gada 1. decembrī apstiprināto SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksu atbalsts pacientu organizācijām tiek norādīts kompāniju mājaslapās.