Ētikas komisija

Zāļu Reklamēšanas Ētikas komisijas sastāvs:

Inta Saprovska, komisijas priekšsēdētāja

Baiba Bergmane, komisijas locekle

Evita Jaunzeme, komisijas locekle

Anda Blumberga, komisijas locekle

Andris Austrums, komisijas loceklis

Elīna Spēlmane, komisijas locekle

Sandra Kļaviņa, komisijas locekle

E-pasta adrese iesniegumu, sūdzību un jautājumu iesniegšanai Ētikas komisijai: etika@lpma.lv