Ētikas komisija

Zāļu Reklamēšanas Ētikas komisijas sastāvs:

  • Inta Saprovska, komisijas priekšsēdētāja
  • Sandra Kļaviņa, komisijas locekle
  • Anda Gedrovica, komisijas locekle
  • Baiba Bergmane, komisijas locekle
  • Sandra Liepiņa, komisijas locekle
  • Angelika Krūmiņa, komisijas locekle
  • Dita Dzērviniece, komisijas locekle

E-pasta adrese iesniegumu, sūdzību un jautājumu iesniegšanai Ētikas komisijai: etika@lpma.lv