Ētikas komisija

SIFFA un LPMA Ētikas komisijas sastāvs:

Inta Saprovska, komisijas priekšsēdētāja
Sandra Kļaviņa, komisijas locekle
Anda Gedrovica, komisijas locekle
Anda Blumberga, komisijas locekle
Arta Kleinberga, komisijas lockekle
Angelika Krūmiņa, komisijas locekle
Dita Dzērviniece, komisijas locekle

E-pasta adrese iesniegumu, sūdzību un jautājumu iesniegšanai Ētikas komisijai: etika@lpma.lv