Ētikas komisija

SIFFA un LPMA Ētikas komisijas sastāvs:

Inta Saprovska, komisijas priekšsēdētāja
Sandra Kļaviņa, komisijas locekle
Anda Gedrovica, komisijas locekle
Anda Blumberga, komisijas locekle
Arta Kleinberga, komisijas lockekle
Angelika Krūmiņa, komisijas locekle
Dita Dzērviniece, komisijas locekle

E-pasta adrese iesniegumu, sūdzību un jautājumu iesniegšanai Ētikas komisijai: etika@lpma.lv


SIFFA un LPMA Ētikas komisijas sēžu protokoli:

2023. gads

Slēgtās virtuālās sēdes protokols Nr.01 – 2023 (06.01.2023.)

Slēgtās sēdes protokols Nr.02 – 2023 (02.03.2023.)

Video-sēdes protokols Nr.03 – 2023 (12.05.2023.)

2022. gads

Atklātās video saziņas sēdes protokols nr.01-2022 (12.01.2022.)

Slēgtās sēdes protokols nr.02-2022 (06.09.2022.)

Atklātās sēdes protokols nr. 03-2022 (06.09.2022.) un 5 Kodeksa pielikumi:

2_pielikums_Digit_kanali Nr.03_2022

3_Pielikums_MVA Nr.03_2022

A_Pielikums Nr.03_2022

E_pielikums_e4ethics Nr.03_2022

F_pielikums_PO forma