ATBALSTS PACIENTU ORGANIZĀCIJĀM 2018. GADĀ

Informācija par LPMA biedru pacientu organizācijām sniegto finansiālo/nefinasiālo atbalstu 2018. gadā un pacientu organizāciju sniegtajiem līgumpakalpojumiem LPMA biedriem 2018. gadā:

"Egis Pharmaceuticals Private Limited Company" pārstāvniecība    –   atbalsts nav sniegts

ZF "Polpharma" S.A. pārstāvniecība Latvijā   –   atbalsts nav sniegts

SIA "KRKA Latvija"   –   atbalsts nav sniegts

Sandoz d.d. Latvia filiāle   –   atbalsts nav sniegts

SIA "Berlin - Chemie / Menarini Baltic"   –   atbalsts nav sniegts

SIA "GL Pharma Rīga"   –   atbalsts nav sniegts

Accord Healthcare GmbH Latvijas filiāle –   atbalsts nav sniegts

UAB "Sicor Biotech" filiāles Latvijā (TEVA)  –   atbalsts nav sniegts

AS "Grindeks" - atbalsts nav sniegts

Informācija publicēta, pamatojoties uz Zāļu Reklamēšanas Prakses Ētikas kodeksa 19.05. punktu.