Publikācijas un pētījumi

Ievas Salmanes Kuļikovskas, Elitas Poplavskas, Marijas Cehas un Signes Mežinskas pētījums angļu valodā “Ģenēriskie medikamenti Latvijā: atpazīstamība, viedokļi un sabiedrības pieredze (2019). 

Žurnāla BMC Health Service Research veiktais pētījums angļu valodā “Patentbrīvo zāļu cenu salīdzinājums septiņās Eiropas valstīs: metodoloģiska analīze” (2017).

Žurnāla The MillbankQuarterly veiktais pētījums angļu valodā “Patentbrīvo medikamentu tirgus salīdzinājums Eiropā un ASV: cenas, apjoms un izmaksas” (2017).

Žurnāla Journal of Pharmaceutical Policy and Practice raksts angļu valodā “Datu ekskluzivitātes izņēmumi un obligāta licencēšana patentbrīvo zāļu reklamēšanai Eiropas Savienībā: priekšlikums par lielāku vienotību Eiropas farmācijas likumdošanā” (2017).

Žurnāla Journal of Pharmaceutical Policy and Practice raksts angļu valodā “Patentbrīvās zāles, salīdzinot oriģinālajām zālēm: novērošanas pētījums pacientiem ar hroniskām slimībām, kuri apmeklē valsts slimnīcas ambulatoro nodaļu” (2017).

US National Library of Medicine National Institutes of Health veiktais pētījums angļu valodā “Novērtēšanas rīks studentu zināšanu un attieksmes pret patentbrīvajām zālēm Grieķijā noteikšanai: izstrāde un novērtēšana. ATtitude TOwards GENERIC (ATTOGEN)” (2017).

Veselības projekti Latvijai pētījums latviešu valodā "Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: Iedzīvotāju un speciālistu informētība, viedokļi un pieredze". Ar PDF iespējams iepazīties šeit (2015).

IMS Institute for Healthcare Informatics ziņojums angļu valodā “Patentbrīvo medikamentu loma veselības aprūpes sistēmu ilgtspējas veicināšanā: Eiropas perspektīva” (2015).

ASV Pārtikas un zāļu administrācijas jautājumi un atbildes par patentbrīvajiem medikamentiem (2015).

 

LPMA ATKLĀTĀ VĒSTULE AMATPERSONĀM, 09.04.2020.

Atklātā vēstule

Veselības ministrijai

LR Ministru prezidentam

LR Ministru kabinetam

LR Saeimai

2020. gada 9. aprīlī, Rīgā

Ļ. cien. I. Mūrnieces kundze!

Ļ. cien. I. Vinķeles kundze!

A. god. K. Kariņa kungs!

Par zāļu pieejamības palielināšanu

Ņemot vērā COVID-19 radītos smagos ekonomiskos un sociālos apstākļus, Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija vēlas vērst Jūsu uzmanību uz to, ka Latvijā zāļu pieejamība iedzīvotājiem ir viena no zemākajām ES. Aptaujas liecina, ka gandrīz trešā daļa jeb 28,4% iedzīvotāju pēdējos gados Latvijā izjutuši finansiālas grūtības, lai iegādātos ārsta izrakstītos kompensējamos medikamentus. Tāpat gandrīz puse jeb 45,8% iedzīvotāji atzīst, ka bijuši spiesti iegādāties tikai daļu no kompensējamām zālēm, jo līdzmaksājumu summa par zālēm bijusi pārāk augsta.[1] Īpaši tas skar gados vecākus cilvēkus ar zemiem ienākumiem, kuriem šajā laikā vajadzība iegādāties medikamentus ir vitāli nozīmīga. Cilvēki, kuri nevar atļauties iegādāties medikamentus, par to maksā ar savu veselību vai pat dzīvību!

Veselības ministrija, veidojot budžetu šim gadam, bija ieplānojusi 86 miljonus EUR zāļu kompensācijai iedzīvotājiem. Diemžēl šāda summa, apstiprinot budžetu, netika piešķirta. 86 miljoni EUR cilvēkiem ievērojami atvieglotu zāļu iegādi, samazinātu iedzīvotāju līdzmaksājumus esošām kompensējamo zāļu saraksta zālēm, kā arī ļautu iekļaut jaunas diagnozes, t.sk. tādas, kurām nepieciešamas inovatīvas zāles.

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija aicina steidzami izvērtēt iespēju veicināt zāļu pieejamību, palielinot zāļu kompensācijas apmērus Veselības ministrijas iepriekš plānoto 86 miljonu EUR apmērā. Laikā, kad iedzīvotāju maksātspēja ir strauji samazinājusies un daudzi iedzīvotāji piedzīvo emocionālo, sociālo un ekonomisko krīzi, šāds solis ir īpaši būtisks un neatliekams. Mēs aicinām Latvijas likumdevējus un valdību nodrošināt to, ka šajos saspringtajos apstākļos sociāli vismazāk aizsargātie cilvēki saņemtu maksimāli lielu atbalstu!

86 miljonu EUR piešķiršana zāļu kompensāciju nodrošināšanai ļautu pacientiem iegādāties nepieciešamos medikamentus, un valsts izvairītos no situācijas, ka budžeta izdevumi palielinās. Situācijā, kad pacienti naudas līdzekļu trūkuma dēļ neiegādājas vajadzīgās zāles, viņu veselība pasliktinās, ārstēšana kļūst komplicētāka, daudz dārgāka, turklāt samazinās pacienta darbspēja.

Lai valsts un sabiedrība ilgtermiņā spētu veiksmīgi funkcionēt, ir ļoti nozīmīgi ieguldīt valsts budžeta līdzekļus sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanā – gan darbspējas vecuma cilvēku, kas aktīvi strādā un sniedz ieguldījumu valsts attīstībā, gan sociāli mazāk aizsargāto!

Egils Einārs Jurševics

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas valdes priekšsēdētājs

 

Atsauces:

[1] Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pētījums, secinājumi sk.piemēram: https://www.tvnet.lv/6767750/aptauja-gandriz-30-iedzivotaju-saistiba-ar-kompensejamo-medikamentu-iegadi-izjutusi-finansialas-grutibas  Ikgadējā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumā (t.skizvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)” norādīts, ka nozīmīgu slogu mājsaimniecībām rada tieši zāļu iegāde.