ATBALSTS PACIENTU ORGANIZĀCIJĀM 2019. GADĀ

Informācija par LPMA biedru pacientu organizācijām sniegto finansiālo/nefinasiālo atbalstu 2019. gadā un pacientu organizāciju sniegtajiem līgumpakalpojumiem LPMA biedriem 2019. gadā:

“Egis Pharmaceuticals Private Limited Company” pārstāvniecība – atbalsts nav sniegts.

SIA “KRKA Latvija” – atbalsts nav sniegts.

SIA “Berlin – Chemie / Menarini Baltic” – atbalsts nav sniegts.

SIA “GL Pharma Rīga” – atbalsts nav sniegts.

UAB “Teva Baltics” filiāle Latvijā – atbalsts nav sniegts.

Mylan Healthcare SIA – atbalsts nav sniegts. 

Sandoz d.d. Latvia filiāle – atbalsts nav sniegts.

Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā – atbalsts nav sniegts.

Informācija publicēta, pamatojoties uz Zāļu Reklamēšanas Prakses Ētikas kodeksa 19.05. punktu.