ATBALSTS SPECIĀLISTIEM

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas (LPMA) biedri publisko datus (paziņojumus) par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tie ir snieguši veselības aprūpes organizācijām - biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, un veselības aprūpes profesionāļiem.
Šie dati tiek publiskoti atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”, kā arī saskaņā  saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Prakses kodeksu un SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksu
Atbilstoši 2021. gada 31.augusta grozījumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr. 602) Ministru kabineta noteikumos Nr. 378 un 2020. gada 1. decembrī apstiprinātajam jaunajam SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksam paziņojumi par iepriekšējo gadu jāiesniedz līdz 30.maijam, un tie tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē līdz 30.jūnijam. Lūgums skatīt LPMA biedru paziņojumus tur: https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0