ATBALSTS PACIENTU ORGANIZĀCIJĀM 2016. GADĀ

Informācija par LPMA biedru pacientu organizācijām sniegto finansiālo/nefinasiālo atbalstu 2016. gadā un pacientu organizāciju sniegtajiem līgumpakalpojumiem LPMA biedriem 2016. gadā:

"Egis Pharmaceuticals Private Limited Company" pārstāvniecība    –   atbalsts nav sniegts

SIA "KRKA Latvija"   –   atbalsts nav sniegts

Sandoz d.d. Latvia filiāle   –   atbalsts nav sniegts

AS "Grindeks" –   atbalsts nav sniegts

Informācija publicēta, pamatojoties uz Zāļu Reklamēšanas Prakses Ētikas kodeksa 19.05. punktu.