Patentbrīvo zāļu ražotāji kopsapulcē izskata aktuālos jautājumus ar Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcijas pārstāvjiem un pārvēl valdi

17.10.2019.
Šī gada 16. oktobrī notika Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas (LPMA) kopsapulce, kurā pieaicināti bija arī pārstāvji no Veselības ministrijas (VM), Zāļu valsts aģentūras (ZVA) un Veselības inspekcijas (VI). LPMA informēja valsts institūciju pārstāvjus par problēmsituācijām, ar kādām ražotājiem nākas saskarties, iepazīstināja ar savu redzējumu un priekšlikumiem aktuālo jautājumu risinājumā, kas šobrīd galvenokārt skar zāļu cenu veidošanas politiku un zāļu pieejamību iedzīvotājiem.