LZVO: šogad pārbaudīta 19 miljonu zāļu paku drošība

LZVO: šogad pārbaudīta 19 miljonu zāļu paku drošība

29.10.2021.
Lai pacienti saņemtu tikai drošas zāles, aptiekas un veselības aprūpes iestādes 2021.gada pirmajos deviņos mēnešos verifikācijas sistēmā ir pārbaudījušas un nodevušas lietošanai iedzīvotājiem Latvijā 19 miljonus zāļu iepakojumu. Verifikācijas sistēmas darbības mērķis ir novērst iespēju, ka pie pacientiem nonāk viltotas zāles, kas var radīt kaitējumu veselībai un apdraudēt dzīvību.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad pārbaudīts par 3,3 miljoniem zāļu iepakojumu vairāk, liecina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) apkopotie dati. “Tas skaidrojams gan ar zāļu patēriņa pieaugumu, gan pilnvērtīgāku sistēmas gala lietotāju darbu,” norāda Inese Erdmane, LZVO valdes priekšsēdētāja.

Zāļu verifikācijas sistēmai Latvijā septembra beigās bija pieslēgušies un zāļu drošuma pārbaudes veica 1187 lietotāji – aptiekas, zāļu lieltirgotavas un ārstniecības iestādes, kam ir zāļu iegādes atļauja, proti, slimnīcas, poliklīnikas, ārstu prakses, zobārstniecības klīnikas un prakses.

Kopumā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā 2021.gada trīs ceturkšņos veikti 57 miljoni transakciju, tas ir, vidēji 1,46 miljoni transakciju nedēļā. Šajā sistēmā pamatā iespējams veikt divu veidu transakcijas – zāļu iepakojumu pārbaudi jeb verifikāciju (to veic ražotāji, lieltirgotāji, kā arī izlases kārtībā aptiekas un ārstniecības iestādes) un zāļu iepakojumu dzēšanu no sistēmas (to veic aptiekas un ārstniecības iestādes tieši pirms zāļu pārdošanas vai izlietošanas pacientam). Sistēma ir ļoti apjomīga, tai ir pieslēgušās 30 Eiropas valstis un visi zāļu ražotāji, kas piegādā zāles šiem tirgiem.

Gadījumos, ja sistēma atrod datu neatbilstību datu bāzē un/vai unikālajā kodā uz zāļu paciņas, tā ģenerē trauksmes brīdinājumu. Laikā kopš sistēmas darbības uzsākšanas trauksmes brīdinājumu skaits ir būtiski samazinājies, un šobrīd tas ir tikai 0,05% no visām transakcijām.

“Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem daudzu Eiropas valstu starpā, kas ir ieviesušas zāļu verifikācijas sistēmu – varam lepoties ar stabilu sistēmas darbu un zinošiem lietotājiem, kas darbojas pareizi, neradot daudz tehnisku trauksmes brīdinājumu,” saka Inese Erdmane.

Verifikācijas sistēma 30 Eiropas valstīs darbojas kopš 2019.gada 9.februāra, un tās uzdevums ir garantēt recepšu zāļu drošumu pacientiem. Sistēmas pamatprincips ir, ka ražotāji katru zāļu paciņu aprīko ar unikālu kodu, kas ceļā pie patērētāja tiek vairākas reizes pārbaudīts un beigās dzēsts, nododot vai izlietojot zāles pacientam aptiekā vai ārstniecības iestādē. Informācija par visiem kodiem tiek uzkrāta Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā. Gadījumā, ja pārbaudes laikā sistēma neatpazīst unikālo kodu, tiek ģenerēts trauksmes brīdinājums, ko saņem un izmeklē Veselības inspekcija.

Verifikācijas sistēmas izveides pamats ir ES Viltoto zāļu direktīva (2011/62/ES) un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (ES 2016/161). Latvijā zāļu verifikācijas sistēmu uztur LZVO, kuras viena no dibinātājiem un pilntiesīgajiem biedriem ir arī Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija.