Pārvēlēta Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas valde

Pārvēlēta Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas valde

26.10.2021.
Šī gada 14. oktobrī notika Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas (LPMA) kopsapulce, kuras ietvaros tās biedri – patentbrīvo zāļu ražotāju pārstāvji – pārvēlēja valdi, nākamajam divu gadu termiņam ievēlot līdzšinējos valdes locekļus.

Valde turpinās darbu piecu valdes locekļu sastāvā: Rita Caica (“Egis Pharmaceuticals Private Limited Company” pārstāve), Jānis Dobelis (“Accord Healthcare AB”  pārstāvis), Evita Jaunzeme (“Chemical Works of Gedeon Richter Plc.” pārstāve), Dace Jekale (UAB „Teva Baltics” filiāles Latvijā pārstāve) un Egils Einārs Jurševics (AS “Grindeks” pārstāvis).

Par LPMA valdes priekšsēdētāju š.g. 22. oktobra valdes sēdē atkārtoti ievēlēts Egils Einārs Jurševics. E. E. Jurševics jau kopš 2010. gada darbojies LPMA valdē. Valdes priekšsēdētāja amatā E. E. Jurševics ir kopš 2013. gada 14. novembra, šis būs viņa piektais pilnvaru termiņš.

E.E. Jurševics:

“Ceram, ka smagajos pandēmijas apstākļos, politiskā elite beidzot sapratīs veselības sistēmas nozīmīgumu un reāli tai piešķirs prioritāru nozīmi, radikāli risinot personāla, veselības pakalpojumu, kā arī zāļu pieejamības samilzušās problēmas. Īpaši ceram, ka ātri pienāks tas laiks, kad zāles Latvijā būs pieejamas visiem, kuriem tās ir nepieciešamas, neskatoties uz katra ienākumu līmeni.”