Zāļu ražotāju asociācija nāk klajā ar ierosinājumiem medikamentu pieejamības uzlabošanai

Zāļu ražotāju asociācija nāk klajā ar ierosinājumiem medikamentu pieejamības uzlabošanai

23.08.2023.
Kamēr Latvijas iedzīvotāji slīgst bezgalīgos valsts solījumos par zāļu pieejamības uzlabošanu, Igaunijas iedzīvotājiem jau ilgu laiku noteikti gada zāļu līdzmaksājumu griesti 100 EUR apmērā, bet cilvēkiem pēc 63 gadu vecuma valsts medikamentus kompensē 90% apmērā. Tikmēr Lietuvā seniori pēc 75 gadu vecuma, ar zemākiem ienākumiem par medikamentiem nemaksā nemaz. Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija iestājas par kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, iezīmējot četrus scenārijus situācijas uzlabošanai.

“Jau ilgus gadus Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas galvenais uzdevums ir bijis sekmēt farmācijas nozares un farmāciju reglamentējošās likumdošanas attīstību. Esam iestājušies par medikamentu pieejamības uzlabošanos, kā arī iedzīvotājiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes celšanu. Ilgstošās diskusijās ar valdību esam runājuši par dažādiem modeļiem, kas palīdzētu sasniegt vēlamos rezultātus un pārtrauktu situāciju, kurā Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanas mehānisms Baltijas valstīs. Diemžēl sarunas un solījumi nav vainagojušies ar lieliem panākumiem,” skaidro Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Egils Einārs Jurševics.

Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija apvieno ekspertus no 14 dažādiem Latvijā un pasaulē plaši zināmiem zāļu ražotājiem. Asociācija ierosina četrus variantus situācijas uzlabošanai.

  1. PVN likmes recepšu zālēm samazināšana no 12% uz 5%, par ko šobrīd jau plaši diskutē valdība. Tas uzlabos zāļu pieejamību tiem cilvēkiem, kuri zāles ikdienā lieto biežāk, bet kuru finansiālā rocība mēdz ierobežot to patēriņu – senioriem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām;
  2. Atvieglojot zāļu iegādi, sekot ārvalstu piemēriem un noteikt pacientu gada līdzmaksājumu griestus 250 eiro apmērā. Sasniedzot šo summu, pārējie līdzmaksājumi tiek segti no valsts puses;
  3. Noteikt vienādas cenas kompensējamiem un nekompensējamiem medikamentiem. Tādējādi tiks veicināta atteikšanās no pārspīlētiem uzcenojumiem nekompensējamiem medikamentiem.
  4. Paplašināt pieejamo kompensējamo zāļu loku, tajā skaitā, iekļaujot kompensējamo zāļu sarakstā jaunus inovatīvos medikamentus. Lai arī tas prasītu palielināt atvēlēto finansējumu KZS, tas būtiski samazinātu līdzmaksājumus plašākam pacientu lokam.

Ieviešot šos punktus likumdošanā, tiktu uzlabota iedzīvotāju iespēja saņemt pamata veselības aprūpi, neatpaliekot no Baltijas kaimiņvalstīm. Tikai pārdomāta, ilgtermiņā balstītu lēmumu pieņemšana spēs atrisināt esošas problēmas un sekmēt veselības nozares attīstību, nevis tās slīgšanu regresā.