Pacientu tiesības

• Ārsta izrakstītās zāles drīkst aizvietot ar citām zālēm, ja tās ir farmakoloģiski ekvivalentas.

• Sniedzot konsultācijas par zālēm, farmaceita pienākums ir informēt arī par medikamentu cenām, ja ir pieejamas kvalitatīvas ekvivalentas zāles un ir iespējama izvēle.

• Pacientam ir tiesības zināt, prasīt un saņemt informāciju par savu slimību, tās ārstēšanas iespējām un nepieciešamajiem valsts apmaksājamiem medikamentiem no sava ģimenes vai ārstējošā ārsta.

Noteiktu smago vai hronisku slimību pacientiem Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros ir iespēja saņemt ārstēšanai nepieciešamās zāles, kuras pilnībā vai daļēji (100%, 75% vai 50% apmērā, atkarībā no slimības smaguma pakāpes) apmaksā valsts.

Kompensējamās zāles ārsti vai speciālisti (piemēram, endokrinologi, onkologi, acu ārsti, psihiatri, nefrologi), kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par kompensējamo zāļu izrakstīšanu, izraksta uz īpašas receptes veidlapas, uz kuras pamata pacients aptiekā var saņemt viņam nepieciešamās zāles.

 Ja ārsts receptē nav norādījis, ka izrakstītās kompensējamās zāles nedrīkst aizvietot, farmaceitam aptiekā ir jāinformē pacients par zāļu aizvietošanas iespējām, piedāvājot lētākās atbilstošās kompensējamās zāles.

• Ja ārsts, izrakstot kompensējamās zāles, lietojis zāļu vispārīgo nosaukumu, farmaceita pienākums ir izsniegt lētākās šim nosaukumam, zāļu formai un stiprumam atbilstošās kompensējamās zāles, bet, ja kompensējamo zāļu sarakstā ir divas vai vairākas zāles ar lētāko kompensācijas bāzes cenu, – zāles, kurām lētāko zāļu statusu ar lēmumu ir noteicis Nacionālais veselības dienests. 

• Ar kompensāciju iespējams saņemt tikai tās zāles, kas ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā. Šis saraksts sastāv no diviem zāļu pamatsarakstiem: A un B saraksta.

A sarakstā iekļauj līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles konkrētu slimību ārstēšanai. (Tajā zāles ir sagrupētas tā saucamā "references grupā" - dažādu ražotāju zāles ar līdzīgu aktīvo vielu sastāvu. Katrai grupai ir noteikta references cena, kas ir līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes grupas lētāko zāļu aptiekas cena.) A saraksta gadījumā visām references grupas zālēm valsts apmaksā tikai šīs grupas lētākā medikamenta cenu (references cenu).

• Izrakstot A sarakstā iekļautās kompensējamās zāles, kuru aptiekas cena ir augstāka nekā references cena, ārstam par to ir jāinformē pacients.

Ja ārsts izvēlas izrakstīt kompensējamās zāles, kuru cena pārsniedz references cenu attiecīgajā grupā, tam ir jābūt ārstnieciski pamatotam lēmumam.

• Informāciju par kompensējamo zāļu sarakstu var jautāt ģimenes vai ārstējošajam ārstam, aptiekā, kur ir pieejams kompensējamo zāļu saraksts, vai farmaceitam, kurš savas kompetences ietvaros var sniegt pacientiem nepieciešamas konsultācijas.

Kompensējamo zāļu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.