Zāļu ražotāju biedrības aicina pilnveidot Zāļu valsts aģentūras finanšu izlietojuma modeli

Zāļu ražotāju biedrības aicina pilnveidot Zāļu valsts aģentūras finanšu izlietojuma modeli

13.11.2017.
Visas Latvijā zāļu ražotājus apvienojušās biedrības rosina izveidot Zāļu valsts aģentūras (ZVA) attīstības fondu ZVA maksas pakalpojumu uzkrājuma elastīgākam un mērķtiecīgam izlietojumam.

Šādu priekšlikumu vēstulē Veselības ministrijai un ZVA š.g. 9. novembrī izteikušas četras biedrības: “Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija” (LPMA), “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (SIFFA), “Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā” (BRAL) un “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (LAĶĪFA), tādējādi aicinot izvērtēt ZVA maksas pakalpojumu cenrāža projekta izstrādi un sabalansēta ZVA budžeta plānošanu.

„Gadu no gada vērojams, ka ZVA budžetā veidojas pārpalikums no maksājumiem par ZVA sniegtajiem pakalpojumiem, kas pēc tam tiek ieskaitīts valsts budžetā un izlietots ar ZVA funkcijām nesaistītu projektu finansēšanai. Šāda ražotāju regulāra pārmaksa ir vērtējama kā slēpts nodoklis ražotājiem, kas neveicina ilgtspējīgas un paredzamas uzņēmējdarbības vides attīstību zāļu jomā Latvijā,” situāciju raksturo Egils Einārs Jurševics, LPMA valdes priekšsēdētājs.

Lai novērstu šādu situāciju, vienlaikus nodrošinot ZVA kvalitatīvu darbību un attīstību, biedrības piedāvā izskatīt iespēju veidot ZVA attīstības fondu, kurā būtu ieskaitāmi uzkrājumi no ZVA klientu, t.sk. ražotāju maksājumiem par ZVA pakalpojumiem. Fondā uzkrātā nauda tādējādi būtu izlietojama atbilstoši fonda nolikumam un atbilstoši ZVA funkcijām.

Sabalansēta ZVA budžeta veidošana stimulētu ZVA darbības attīstību, kā arī veicinātu veselības jomas projektu finansēšanas sakārtošanu. Tas veicinātu arī jaunu zāļu ienākšanu Latvijas zāļu tirgū, veselīgu konkurenci un zāļu pieejamību iedzīvotājiem.