LPMA 2021. gada darbības mērķi un prioritātes

LPMA 2021. gada darbības mērķi un prioritātes

13.01.2021.
Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija (LPMA), uzsākot jauno darba gadu, ir noteikusi biedrības 2021. gada prioritātes un mērķus, starp kuriem kā viens no galvenajiem arvien ir zāļu pieejamības uzlabošana pacientiem. Jautājums kļūst jo aktuālāks, daudziem iedzīvotājiem piedzīvojot Covid-19 pandēmijas radīto emocionālo, sociālo un ekonomisko krīzi, kuras sekas diemžēl būs izjūtamas vēl ilgākā laika posmā.

LPMA turpmākās darbības prioritātes, mērķi un veicamie uzdevumi tika pārrunāti vēl 2020. gada pēdējā biedru kopsapulcē, kas notika 17. decembrī. Saskaņā ar biedru apspriedi LPMA valdes priekšsēdētājs Egils Einārs Jurševics, uzsākot gadu, ir noformulējis trīs galvenos mērķus: 1. Uzlabot zāļu pieejamību pacientiem; 2.Veicināt jaunu patentbrīvo medikamentu ienākšanu Latvijas zāļu tirgū, veidojot tam labvēlīgu vidi; 3. Panākt ilgtermiņā patentbrīvo medikamentu īpatsvara pieaugumu Latvijas zāļu tirgū.

Lai sasniegtu minētos mērķus, LPMA ir lēmusi strādāt vairākos virzienos.

LPMA uzskata par svarīgu turpināt  kompensācijas zāļu budžeta pieauguma veicināšanu. LPMA nostāja –  nepieciešams samazināt  pacientu līdzmaksājumus, lai paaugstinātu zāļu pieejamību iedzīvotājiem un nodrošinātu ārsta nozīmētu pilnvērtīgu ārstēšanu. Mērķis būtu tuvoties Eiropas Savienības (ES) vidējiem rādītājiem zāļu pieejamībā. Šobrīd Latvijas rādītāji ir vieni no zemākajiem ES. LPMA arī vēlas veicināt ieceres par pakāpenisku visu recepšu zāļu iekļaušanu kompensācijas sistēmā īstenošanu.

Nākamais svarīgākais darbības virziens būtu nozares biznesa vides sakārtošana, kur virkne jautājumu būtu risināmi kopā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Zāļu valsts aģentūru (ZVA). Risināmo jautājumi vidū ir zāļu ražotāju maksājumu pārskatīšana, atvieglojumi patentbrīvo zāļu iekļaušanai kompensācijas zāļu sarakstā, biosimilāru pieejamības un lietošanas veicināšana u.c.

LPMA plāno turpināt ciešu sadarbību ar Veselības ministriju, NVD, ZVA, Veselības inspekciju, kā arī citām institūcijām un partneriem. Kā arī plānots pēc iespējas informēt plašāku sabiedrību par patentbrīvajiem medikamentiem, to priekšrocībām, mazinot arī esošos aizspriedumus.

Turpmākām LPMA aktivitātēm iespējams sekot līdzi arī biedrības Facebook kontā https://www.facebook.com/LatvijasPMA/.

LPMA biedri ir kopskaitā 14 Latvijas un Latvijā pārstāvētās ārvalstu zāļu ražotāju kompānijas: AS “Grindeks”, AS „Olainfarm”, Accord Healthcare GmbH Latvijas filiāle, SIA “BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC”, „EGIS Pharmaceuticals Private Limited Company” pārstāvniecība Latvijā, “Chemical Works of Gedeon Richter Plc.” pārstāvniecība Latvijā, SIA “GL Pharma Riga”, SIA “KRKA Latvija”, Mylan Healthcare SIA, ZF Polpharma S.A. pārstāvniecība Latvijā, “Sandoz d.d. Latvia filiāle, UAB “Teva Baltics” filiāle Latvijā, “Worwag Pharma GmbH & Co. KG” pārstāvniecība Latvijā, Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā.