LPMA atklātā vēstule par zāļu pieejamības palielināšanu

LPMA atklātā vēstule par zāļu pieejamības palielināšanu

09.04.2020.
Ņemot vērā COVID-19 radītos smagos ekonomiskos un sociālos apstākļus, Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija vēlas vērst Jūsu uzmanību uz to, ka Latvijā zāļu pieejamība iedzīvotājiem ir viena no zemākajām ES.

Veselības ministrijai, LR Ministru prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Saeimai

Aptaujas liecina, ka gandrīz trešā daļa jeb 28,4% iedzīvotāju pēdējos gados Latvijā izjutuši finansiālas grūtības, lai iegādātos ārsta izrakstītos kompensējamos medikamentus. Tāpat gandrīz puse jeb 45,8% iedzīvotāji atzīst, ka bijuši spiesti iegādāties tikai daļu no kompensējamām zālēm, jo līdzmaksājumu summa par zālēm bijusi pārāk augsta.[1] Īpaši tas skar gados vecākus cilvēkus ar zemiem ienākumiem, kuriem šajā laikā vajadzība iegādāties medikamentus ir vitāli nozīmīga. Cilvēki, kuri nevar atļauties iegādāties medikamentus, par to maksā ar savu veselību vai pat dzīvību!

Veselības ministrija, veidojot budžetu šim gadam, bija ieplānojusi 86 miljonus EUR zāļu kompensācijai iedzīvotājiem. Diemžēl šāda summa, apstiprinot budžetu, netika piešķirta. 86 miljoni EUR cilvēkiem ievērojami atvieglotu zāļu iegādi, samazinātu iedzīvotāju līdzmaksājumus esošām kompensējamo zāļu saraksta zālēm, kā arī ļautu iekļaut jaunas diagnozes, t.sk. tādas, kurām nepieciešamas inovatīvas zāles.

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija aicina steidzami izvērtēt iespēju veicināt zāļu pieejamību, palielinot zāļu kompensācijas apmērus Veselības ministrijas iepriekš plānoto 86 miljonu EUR apmērā. Laikā, kad iedzīvotāju maksātspēja ir strauji samazinājusies un daudzi iedzīvotāji piedzīvo emocionālo, sociālo un ekonomisko krīzi, šāds solis ir īpaši būtisks un neatliekams. Mēs aicinām Latvijas likumdevējus un valdību nodrošināt to, ka šajos saspringtajos apstākļos sociāli vismazāk aizsargātie cilvēki saņemtu maksimāli lielu atbalstu!

86 miljonu EUR piešķiršana zāļu kompensāciju nodrošināšanai ļautu pacientiem iegādāties nepieciešamos medikamentus, un valsts izvairītos no situācijas, ka budžeta izdevumi palielinās. Situācijā, kad pacienti naudas līdzekļu trūkuma dēļ neiegādājas vajadzīgās zāles, viņu veselība pasliktinās, ārstēšana kļūst komplicētāka, daudz dārgāka, turklāt samazinās pacienta darbspēja.

Lai valsts un sabiedrība ilgtermiņā spētu veiksmīgi funkcionēt, ir ļoti nozīmīgi ieguldīt valsts budžeta līdzekļus sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanā – gan darbspējas vecuma cilvēku, kas aktīvi strādā un sniedz ieguldījumu valsts attīstībā, gan sociāli mazāk aizsargāto!

Egils Einārs Jurševics

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas

valdes priekšsēdētājs

 

[1] Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pētījums, secinājumi sk.piemēram: https://www.tvnet.lv/6767750/aptauja-gandriz-30-iedzivotaju-saistiba-ar-kompensejamo-medikamentu-iegadi-izjutusi-finansialas-grutibas 

Ikgadējā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumā (t.skizvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)” norādīts, ka nozīmīgu slogu mājsaimniecībām rada tieši zāļu iegāde.