LPMA sarunās ar Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras un Nacionāla veselības dienesta pārstāvjiem risina zāļu pieejamības jautājumus

LPMA sarunās ar Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras un Nacionāla veselības dienesta pārstāvjiem risina zāļu pieejamības jautājumus

26.04.2021.
Š.g. 21. aprīlī Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas (LPMA) pārstāvji attālināti tikās ar Veselības ministrijas (VM), Zāļu valsts aģentūras (ZVA) un Nacionāla veselības dienesta (NVD) pārstāvjiem, lai veicinātu zāļu pieejamības jautājumu virzību. Pietiekami plaša medikamentu klāsta pieejamība Latvijas tirgū, to pieejamība iedzīvotājiem cenu ziņā, zāļu kompensācijas sistēmas uzlabojumi un papildu valsts finansējuma nepieciešamība medikamentu nodrošinājumam jau ilgstoši ir bijuši LPMA aktualizēto jautājumu lokā, par tiem sniegti virkne priekšlikumu institūcijām.

LPMA aicināja institūcijas uz sarunu, lai izvērtētu jautājumu virzību brīdī, kad apritējis gads, kopš ieviesta jaunā medikamentu izrakstīšanas kārtība, receptēs norādot zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu (SNN) un aptiekā pacientam izsniedzot lētākās līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles.

“Šajā laikā, mūsu valsts iedzīvotāju līdzmaksājumi par medikamentiem ik mēnesi samazinājušies par gandrīz miljonu eiro. Tas norāda, ka patentbrīvo medikamentu izmantošana ārstēšanā ir risinājums ceļā uz kvalitatīvu un finansiāli ilgtspējīgu veselības aprūpi, padarot to pieejamu arvien lielākam iedzīvotāju skaitam. Tomēr nevaru neatzīmēt, ka daudzās sfērās pagājušais gads pagājis arī COVID-19 zīmē. Sevišķi jau veselības, tajā skaitā, farmācijas nozarē. Vēlētos, lai COVID-19 tēmas risinājums pārietu ikdienišķākā režīmā, neaizmirstot arī par citām akūtām un hroniskām farmācijas nozares problēmām,” norāda Egils Einārs Jurševics, LPMA valdes priekšsēdētājs.

Viens no būtiskākajiem mērķiem arvien ir panākt kompensācijas zāļu budžeta pieaugumu. LPMA ir gandarīta, ka NVD direktora Āra Kasparāna redzējums saskan ar asociācijas ilgstošiem centieniem finansējuma un sistēmas korekcijās. Līdzšinējā veselības budžeta sadales prioritāte – mediķu atalgojums – ir bijusi pamatota un finansējums pieaugums tam bijis nepieciešams, tomēr šobrīd ir jālīdzsvaro finansējuma sadalījums, finansējuma palielinājumu novirzot medikamentu nodrošinājumam. Mērķis būtu tuvākajā laikā sasniegt pārējo Baltijas valstu kompensācijas zāļu budžeta līmeni, kā arī iekļaut kompensācijā jaunas diagnozes, noteikt griestus pacientu līdzmaksājumiem, palielināt kompensācijas procentus.

Rūpējoties par zāļu pieejamību Latvijas tirgū, LPMA aktualizēja vairākus priekšlikumus, lai atvieglotu patentbrīvo jeb ģenērisko zāļu un biolīdzinieku ienākšanu un palikšanu tirgū. LPMA atzinīgi novērtē VM rīcību zāļu ievešanas pagaidu atvieglojumu saglabāšanā[1] un, novērtējot to lietderību, arī plānoto iestrādi pastāvīga regulējuma formā. LPMA aicināja institūcijas atbalstīt arī vairākus priekšlikumus, kas atvieglotu zāļu reģistrāciju un uzturēšanu Latvijas tirgū, vēršot uzmanību uz riskiem, kas var draudēt Latvijai mazā tirgus apstākļos, proti, nesamērīgo prasību un izmaksu dēļ zāles var netikt reģistrētas vai tikt izņemtas no zāļu reģistra un tirgus, kā rezultātā ciestu pacienti, sarūkot zāļu pieejamībai.

LPMA arī turpmāk aktīvi darbosies, lai pēc iespējas veicinātu jautājumu virzību, ir iniciējusi darba grupas izveidi un piedāvājusi piedalīties tajā. Tāpat LPMA cer arī uz turpmākām regulārām tikšanās iespējām ar institūcijām un rezultatīvām pārrunām, lai sekmētu zāļu pieejamības uzlabojumus Latvijas iedzīvotājiem.

[1] Ministru kabineta noteikumu Nr. 57 „Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” ietvaros aicinām saglabāt 41. punktā notiektos atvieglojumus pašreizējā redakcijā arī pēc 2021. gada 30. jūnija.